HAMMARÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE
sammanträde

2007 - 08 - 28
Sessionssalen, kommunhuset

 

Ordförande
Gunnar Törnqvist

Sekreterare
Bengt Tingdahl

Lyssna

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER

Tid: Tisdagen den 28 augusti 2007 kl 18.30
Plats: Sessionssalen, kommunhuset

Upprop
Val av protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

Ordförande
Gunnar Törnqvist

Sekreterare
Bengt Tingdahl
Ärendelista samt protokoll finns att ladda från kommunens hemsida:

www.hammaro.se

hammro@hammro.se

Ansvarig för ljudfilerna
samt redigering är
Niklas Nyholm och Ronja Palm.